WCAG WCAG WCAG  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Kaluszyn
Przetargi
Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn
Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid.:3516/14
Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
Nieruchomości położone w Kałuszynie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym
Wykonanie nakładki bitumicznej : na stabilizacji cementowej na drogach w miejscowościach : Chrościce, Milew, Mroczki, Olszewice, Sinołęka, Wity, gm. Kałuszyn oraz na istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Zawoda w Kałuszynie
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w wysokości 942.690,39 PLN
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Warszawskiej 17
Inne Informacje
« Strona główna BIP
Stan spraw
Dane o środowisku
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP

Przetargi - Urząd Miasta i Gminy Kaluszyn

Liczba odsłon: [880770]