Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
235 Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2020-10-26
234 Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszynie Przybułek Edyta 2020-07-23
233 Rozbudowa i nadbudowa wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Milewie , gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2020-07-21
232 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. Przybułek Edyta 2020-04-28
231 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. Przybułek Edyta 2020-04-14
230 Remont świetlic w miejscowościach : Garczyn Duży i Patok, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2020-03-27
229 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r Przybułek Edyta 2019-12-06
228 I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, Przybułek Edyta 2019-11-22
227 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2019-11-22
226 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie Przybułek Edyta 2019-11-06
224 Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z Patokiem, w tym : budowa chodnika prawostronnego i kanalizacji sanitarnej. Przybułek Edyta 2019-08-26
225 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi, Mroczki, gm. Kałuszynie Przybułek Edyta 2019-08-26
223 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn Przybułek Edyta 2019-08-26
222 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Olszewice Przybułek Edyta 2019-07-29
221 Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn,działka nr geod. 656/1, na odcinku od 0+825,00 do 1+710,00 Przybułek Edyta 2019-05-24

[Liczba odsłon: 1195960]

przewiń do góry