Zobacz podgałęzie

2024r.

 

14.05.2024 r.

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf

 

2023r.

 

20.12.2023 r.

Nabór na stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim - ds. obywatelskich i obronnych.docx

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

 

27.10.2023 r.

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego  pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności na stanowisko urzędnicze:  ds. przedsiębiorczości  oraz pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastepstwo.docx

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

 

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego  pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności na stanowisko urzędnicze:  ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo.docx

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

 

21.08.2023 r.

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego  pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności w  Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

20.06.2023

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego  pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności w  Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

30.05.2023

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności w Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

 

17.03.2023

Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko dyrektora  Przedszkola Publicznego w Kałuszynie

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

 

21.02.2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych  w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Informacja o wyniku naboru.pdf

 

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego  pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności w  Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Informacja o wyniku naboru.pdf

 

25.01.2023

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŁUSZYNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY - 1 etat

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŁUSZYNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIK KLUBU „SENIOR+” W KAŁUSZYNIE

 

10.01.2023

Nabór na stanowisko urzędnicze – ds. Przedsiębiorczości  oraz Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Informacja o wyniku naboru.pdf

 

09.01.2023

Nabór na stanowisko urzędnicze – ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Informacja o wyniku naboru.pdf

 

2022r.

 

17.10.2022

Urząd Miejski w Kałuszynie zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, na czas określony -  zastępstwo za nieobecnego  pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

 

16.09.2022

Urząd Miejski w Kałuszynie zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, na czas określony -  zastępstwo za nieobecnego  pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

 

22.06.2022

Burmistrz Kałuszyna ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

Informacja o wyniku konkursu.pdf

 

13.06.2022

Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa  w Kałuszynie

 

04.04.2022

Urząd Miejski w Kałuszynie zatrudni pracownika w ramach  umowy – zlecenia na okres 1 maja 2022 roku do 16 lipca 2022 roku do obsługi programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Kałuszyn.

 

01.04.2022

Urząd Miejski w Kałuszynie zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku ds. środowiska i rolnictwa, na czas określony -  zastępstwo za pracownika nieobecnego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, minimum 5 miesięcy.

 

10.01.2022

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

Nabór pomoc kuchenna.odt

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

klauzula informacyjna rodo.odt

informacja o wyniku konkursu.odt

 

2021r.

28.10.2021

Burmistrz Kałuszyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim – ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Kwestionariusz osobowy

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

 

13.08.2021

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

 

22.03.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim ds. inwestycji i zamówień publicznych. 

Kwestionariusz osobowy

wyniki konkursu.pdf

 

15.02.2021

SP ZOZ w Kałuszynie - POZ zatrudni Rejestratorkę Medyczną

wynik konkursu.jpeg

 

12.01.2021

Burmistrz Kałuszyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim – ds. obsługi Rady

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady.pdf

 

2020r.

 

30.06.2020

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Samodzielny Referent.pdf


08.04.2020

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie.pdf


11.03.2020

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf


17.01.2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie - pracownik gospodarczy.pdf

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx
 

2019r.

 

13.12.2019

Ogłoszenie o drugim konkursie na stanowisko zastępcy kierownika d/s lecznictwa w SP ZOZ w Kałuszynie – POZ.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf

 

24.10.2019

Ogłoszenie o konkursie na ZASTĘPCE KIEROWNIKA DS. LECZNICTWA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf

 

09.10.2019

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim.pdf

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx

Rozstrzygnięcie.pdf

 

16.07.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko w Urzędzie Miejskim - ds. środowiska i rolnictwa.pdf

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx

Rozstrzygnięcie.pdf

 

17.04.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY - Pracownik gospodarczy.pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY - Ratownik WOPR.pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY - Inkasent.pdf

 

2018r.

 

07.12.2018

Burmistrz Kałuszyna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf


08.11.2018

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie ogłasza nabór na pracownika - opiekun dziecięcy.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf


24.10.2018

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf


11.09.2018

Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

rozstrzygnięcie.pdf


02.07.2018

Nabór pracownika na stanowisko opiekuna z kwalifikacjami pielęgniarki w Gminnym Żłobku w Kałuszynie.pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

 

27.06.2018

Nabór na stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim - ds. obywatelskich i obronnych.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

rozstrzygnięcie.pdf  

 

08.06.2018

Nabór na pracownika na stanowisko opiekuna z kwalifikacjami w Gminnym Żłobku w Kałuszynieage.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

 

08.06.2018

Ogłoszenie o naborze na ratownika WOPR.doc

Ogłoszenie o naborze na inkasenta 2018.docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

 

19.04.2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

 

2017r.

 

22.11.2017

Ogłoszenie o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

rozstrzygnięcie.pdf

 

12.06.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sd. księgowości budżetowej placówek oświatowych.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

rozstrzygnięcie.pdf


01.06.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA PRACY - Ratownik WOPR w sezonie letnim 2017.pdf

 

19.05.2017

Informacja o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

rozstrzygnięcie.pdf

 

19.04.2017

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora_Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.pdf

 

2016r.


08.06.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RATOWNIKA WOPR.pdf

 

05.04.2016

Nabór na pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o wyniku konkursu.pdf  

 

03.03.2016

Ogoszenie o naborze na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ksiegowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.pdf

Informacja o wyniku konkursu.pdf

 

01.02.2016

Nabór pracowników do Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

 

2015r.

 

07.10.2015

Nabór pracowników do Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o wyniku konkursu na pracowników do Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf

 

18.09.2015r.

Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka Kałuszynie.pdf  

 

01.09.2015r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf  

 

17.02.2015

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.pdf

 

2013r.

 

29.05.2013

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika WOPR.pdf

 

24.04.2013

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

 

08.01.2013

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim – młodszy referent ds. sportu i rekreacji.pdf

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. sportu i rekreacji.pdf

 

2012r.

 

23.07.2012

Informacja w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf

Informacja o wynikach konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.pdf

 

2011r.

 

17.11.2011

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego.pdf

kwestionariusz.doc

oświadczenie.doc

wyniki o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego_a.pdf

 

07.11.2011

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

kwestionariusz.doc

oświadczenie.doc

wyniki o naborze na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

Wynik_naboru_kandydatów_na_rachmistrzów_spisowych.pdf

Nabór_kandydatów_na_rachmistrzów_spisowych_2011.pdf

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzednicze

kwestionariusz.pdf

informacja o wynikach naboru

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

kwestionariusz.pdf

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-07 12:27:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-14 08:39:38
  • Liczba odsłon: 36025
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1851192]

przewiń do góry